Sådan är du som Fisk

Fisken är hemkär och hemfaller ofta till dagdrömmeri, särskilt om den inte finner harmoni i nuet. De har stor fantasi. Eftersom det är enklare att tänka sig saker än att utföra dem, blir mycket av vad fisken planerar aldrig förverkligat. Men om man bara anstränger sig kan de lyckas med det mesta. Fisken är charmig och tilldragande, ofta romantiskt lagd. De är intensiva och vill mycket i sin kärlek. På grund av sitt höga tempo och sin iver blir dock fiskens kärleksaffärer korta och få och tar fort slut. När de dock väl har funnit den fisken vill ha, någon som klarar sin föränderliga, gåtfulla natur, hör fisken till de verkligt trofasta. De älskar de sina och sörjer väl för sina barn. De har stor inlevelseförmåga och förståelse för andra människor, deras situation och svårigheter. Fisken styrs av sina känslor och handlar med hjärtat, irrationellt och utan tanke. De har ett sårbart inre men också en starkt utvecklad känslighet.