ONSDAGSBARN får lida ont, men kärt besvär. Den som är född på en onsdag, har i regel snabb uppfattningsförmåga, är intelligent och läraktig, men kan också vara ganska självsvåldig. Onsdagsbarn är fött till ve och är argsinta och envisa.